Emotionele stress

Emotionele stress symptomen zijn veelal piekeren, van het minste of geringste angstig worden, slaapproblemen, hoge bloeddruk, snel geïrriteerd, enz.

Het echte probleem is dat we onze gevoelens wegstoppen. Deze weggedrukte gevoelens geven spanningen. Deze spanningen gaan zich vastzetten in je lichaam, je spieren gaan zich dan aanspannen. Als dat aanspannen oplost dan komt er pijn vrij en dat ervaren wij als klachten.

De oplossing is, als wij ergens mee zitten, dat wij uitspreken wat we ervan vinden. Vaak lukt dat niet omdat onze hals al te gespannen is. Er komt geen woord meer uit onze mond.

De beste methode om met emotionele stress om te gaan is eerst te voelen dan te bedenken wat je ervan vindt en dat dan uit te spreken. Tegen deze basis wordt nog te vaak in gegaan. Er lopen in deze maatschappij veel mensen rond met emotionele stress. Deze emotionele stress veroorzaakt veel psychische en/of lichamelijke klachten. Als wij als kind hadden geleerd om van onze gevoelens te uiten dan hadden wij heel wat minder klachten gehad.

Op het moment dat emotionele stress vast gaat zitten in ons lichaam, gaat ook de psoasspier vast te zitten. Deze emotionele stress veroorzaakt rugklachten, buikklachten, darmklachten, hoofdpijn etc.. Het is van het grootste belang dat je eerst deze spier ontlaadt. Daarnaast moet je je gevoelens leren te uiten en te delen. Juist als je je gevoelens deelt dan toon je respect voor ander. Als de ander daar niet mee om kan gaan dan heeft die persoon of geen respect voor je of hij of zij loopt zelf met emotionele stress rond.

Er moeten dus twee dingen gedaan worden:

  1. Je moet leren om je emoties weer te uitten.
  2. Je moet je psoasspier ontladen door Stress Release.